top of page
 
SEDANJOST ... PRIHODNOST

 

Za doživljanje mesta je najpomembnejša komponenta čas, in tega so, pravijo študentje, v obilici pridobili z upokojitvijo. S postopanjem po mestu, kot se izrazijo, odkrivajo nove vedute, prehode ter na ta način sledijo spremembam v mestnih prostorih. Postopanje je prepoznano kot kvaliteta in privilegij tega življenjskega obdobja.

Frederic Gros piše o tem, da postopač spodkopava samoto, hitrost, hitenje po opravkih in potrošnjo. Hitrost pešca, obilica časa in odsotnost občutka, da moramo doseči neki cilj, omogočajo najgloblji stik sprehajalca z značajem mestnih ulic. Pri tem je odprt tudi za nepredvidljive dogodke, poti in naključna srečanja. »Meni je postopanje po mestu zelo ljubo. Predel od Tromostovja navzdol odkrivam šele kot upokojenka in si zlahka predstavljam neregulirano reko in skromne hiše ob strani z vrtovi in njivami. Vem, da mnogo ljudi še ne ve za Žitni most in te prehode,« opiše svoje sprehode po mestu ena izmed udeleženk.

Izbira poti študentov je zelo individualna in odvisna od notranjih in zunanjih dejavnikov. Nekateri izbirajo poti »glede na to, kakšno vlogo imam – ali sem upokojenka, študentka, babica ali članica kakega društva«, spet drugi opažajo, da izbirajo »poti, ki so bolj udobne (komot), ki torej nimajo stopnic in klančin« in, da izbirajo »poti, kjer je več miru in kjer se počutim varneje.«

Udeleženci projekta redno prihajajo tudi na študijska srečanja na Poljanski cesti 6. Programi  na lokaciji v centru mesta jih navjajao, da redno prihajajo v center, v mestni vrvež in sledijo psremembam mesta.

Ker njihov prihod v “šolo” včasih spominja na mladostna leta, ko so hiteli k pouku, je takrat v ospredju predvsem izbira najkrajše poti, brez prevelikih ovir. Pot domov pa je drugačna: »Na poti iz šole pa pozabim na čas, in če je še lepo vreme, neizmerno uživam.« (Tanja) Takrat odkrivajo mesto.

Poskusili smo zajeti njihova dragocena opažanja. Zanimalo nas je, kako zaznavajo neposredno okolico svoje šole, ki jo redno obiskujejo in kako je skozi njihove oči na podobo tega dela mesta vplivala nedavna prenova tlakov na Poljanski cesti. Ob tem so študenti preverjali vrednost svojega latentnega znanja, znanja, ki so ga pridobili s študijem, in veljavnost teorij, ki so jim bile posredovane.

Spodaj so prikazana izbrana opažanja študentov SUTŽO.

Slika zemljevida Poljanske prikazuje potek vodenega sprehoda študentov SUTŽO z mentorico. Označeni so kraji na tej poti, ki so vzbudili zanimanje študentov. Na naslednjih straneh so zbrani komentarji s slikami, ki pripadajo posamezni točki na zemljevidu.

bottom of page