top of page
O PROJEKTU

Ljubljana se je v zadnjih petnajstih letih močno spremenila. Vsem vidne spremembe mestnih prostorov ohranjajo mesto živo, ob tem pa je treba imeti posluh tudi za malenkostne razlike v rešitvah. Te naredijo, da so posamezne rešitve zadostne, dobre ali odlične. »Spremembe imamo radi, če so na bolje,« pravijo starejši študenti Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO).


Ideja za projekt se je izoblikovala zaradi prenove Poljanske ceste, kjer je na naslovu Poljanska 6 tudi sedež SUTŽO. Skupaj s študenti smo se vprašali:


Kakšen naj bo javni prostor, da bo njim, starejšim od 65 let, prijazen, da jih ne bo izključeval?
Kakšna so razmerja, ki se pletejo med javnim prostorom in njegovimi starejšimi uporabniki?
Kako se ti lahko umaknejo iz prostora in pri tem ostanejo na svoj način vključeni vanj, in iz česa sestoji njihova urbanost?


Različna razmišljanja so vplivala na nas. Tista iz projektov Starosti prijazno mesto (2008-2009), projekta Helps (2011-2014), evropskega projekta Dreamlike Neighbourhood (Erasmus+, 2021). Pa tudi pogledi posameznih strokovnjakov s področja. 

OSNOVNE INFORMACIJE


Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje


Študijski program:
Trgi, ulice in stavbe okoli nas
Program poteka od 2012 -
Program vodi: Meta Kutin, m.i.a.


Ime projekta:
Od Peglezna do Peglezna
Trajanje: januar 2021 – junij 2021


Udeleženi študenti:
Nadja Agrež, Neli Berger, Francka Bizilj, Pika Bizjak, Jana Brežnik, Tanja Bezek Bucić, Nada Klučar, Zmaga in Breda Kovač, Dubravko Lovrečić, Vida Vilhar Pobegajlo, Mira Rajh, Anamarija Rančič, Mateja Rebolj, Zdenka Skumavc, Milan Stojnšek, Andrej Šolar, Zmago Tančič, Ana Zalar, Marko Živec, Ivica Žonta


Povprečna starost študentov:
72 let


Informatorji:
Dragica Akički, Marjan Čakš, Dušana Findeisen, Špela in Matjaž Kutin, Barbara Krajc Pajor, Maša Martinčič, Eva Gspan, Boris Salej, Barbara Smrekar, Stane Tomelj, Marija Vovk, Marija Župevc


Območje in predmet raziskovanja:
Poljanska cesta, kjer je locirana SUTŽO, in njena bližnja okolica.


Fotografije:
študenti raziskovalne skupine


Stare fotografije in razglednice:
osebni arhiv Zmaga Tančiča, študenta SUTŽO


Projekt je potekal med zaprtjem države zaradi epidemije bolezni covid-19. Projektna srečanja smo izvedli ob pomoči različnih digitalnih orodij. Na terenu so srečanja lahko potekala le v posameznih ločenih skupinah.

 
Projekt smo razvili skozi naslednje korake:


1.
Udeleženci so ob začetku projekta že imeli izkustveno znanje o prostoru, ki je postal predmet raziskave. Vsi prostor redno uporabljajo, ko obiskujejo programe SUTŽO na Poljanski 6.


2.
Zaprosili smo jih, da brez reda popišejo svoje spomine na obravnavani predel Poljanske ceste z okolico. Odkrivali smo in vzpostavljali kategorije povedanega ter luščili njihove vrednote, povezane s prostorom.


3.
Zaprosili smo jih, da analizirajo svojo pot v »šolo« in pri tem uporabijo tudi svoje s predhodnim strukturiranim spoznavanjem pridobljeno teoretsko znanje.


4.
Vzporedno so udeleženci projekta iz različnih primarnih in sekundarnih virov črpali podatke o obravnavanem območju, njegovi preteklosti, sedanjosti in načrtovani prihodnosti.


5.
Na vodenih sprehodih po predelu so se oblikovala skupna opažanja.


6.
V vodeni razpravi smo z udeleženci projekta opredelili deset značilnosti javnega prostora, ki ugodno vplivajo na njihovo počutje, določajo umik ali urbanost starejših. Gre za ugotovitve, ki jih je moč prenesti v različna merila prostora in v raznolike situacije. Namenili smo jih strokovnjakom in odločevalcem, ki imajo moč vplivanja na spreminjanje urbanih prostorov. Starejšim študentom posplošitev spoznanj prinaša novo zavedanje o lastnem mestu in odpira vprašanja za nadaljnje učenje in odkrivanje.


7.
Spoznanja smo prelili v različne medije: film, članke, javne radijske oddaje, javne nastope, razstave.


8.
Pridobljene informacije nenehno vključujemo v že oblikovano znanje.

bottom of page