top of page

VIZIJE SO 16: STARANJE MED UMIKOM IN URBANOSTJO

Mestna občina Ljubljana je leta 2011 postala članica Globalne mreže starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije. V Ljubljani je danes skoraj 20 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let. Prostorske potrebe in aspiracije starejših se spreminjajo.


Pri načrtovanju prostora upoštevamo predvsem infrastrukturne in programske potrebe starejših, dosti težje pa se vživljamo v njihove emocionalne, socialne, participatorne in razvojne potrebe. Predstavljamo opažanja študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, delujočih v arhitekturnem študijskem programu, ki so nedavno izvedli manjšo raziskavo o »pomenljivosti« Poljanske ceste.


S to in drugimi participatornimi oblikami želimo opozoriti na stanje starejših, razpetih med umik iz mestnih prostorov in vpletenostjo v življenje v mestu, pa tudi na pomen pravočasnega vključevanja starejših v načrtovanje mestnega prostora, na potrebo po nenehnem osveščanju in izobraževanju.

Participacija zahteva čas. Četudi sprva vodi le k majhnim spremembam, te zlagoma postajajo velike.

A2 ANAMARIJA
bottom of page